พาเลทไม้มาตรฐาน แบบ คานเว้าขา ขนาด 100x120x12.5 ซม.

Pallet 100×120 / Height 12.5 cm. / Notched-Stringers Type / 4-Ways Entry

คำอธิบาย

พาเลทไม้มาตรฐาน แบบ คานเว้าขา – ฐานพาเลทไม้ กรดา

ขนาด : 100x120x12.5 ซม.
วัสดุ : ไม้เบญจพรรณรวม (MIXED LIGHT HARDWOOD)
ไม้ยางพารา (PARAWOOD)
ใช้คู่กับ อุปกรณ์ยก : 4 ทิศทาง (4-WAYS ENTRY)
ใช้คู่กับ ฟอร์คลิฟท์ : ได้
ใช้คู่กับ แฮนด์ลิฟท์ : ได้