พาเลทไม้แบบคานเว้าขา | Inserted-Able Beam Wood Pallet

พาเลทไม้แบบคานเว้าขา เป็นพาเลทไม้ที่นำพาเลทไม้แบบสามคานหรือสี่คานมาเว้าขาให้งาของฟอร์คลิฟท์หรือแฮนด์พาเลทเสียบเข้าออกได้สี่ทิศทาง

Inserted-Able Beam Wood Pallet is the revolution of Basic Type Wood Pallet by made the 2 big curved hole into 3 beams of wood pallet. The main purpose is change the Standard Two Ways Inserted Wood Pallet became to Four Ways Inserted Wood Pallet. It’s more convenient to use by forklift and hand-lift or hand-pallet.

ติดต่อเราทันทีเพื่อขอราคาหรือให้เราทำใบเสนอราคาให้ ได้ที่
สายด่วน: 098-222-8898
มือถือ : 086-376-7654, 081-353-9040
โทรศัพท์ : 02-905-9077-8,
โทรสาร : 02-905-8079
อีเมล์ : kornrada@gmail.com
เฟซบุ๊ค : kornrada.2003
ไลน์ : kornrada2003
ที่อยู่โรงงาน : 34/38 หมู่ 4 ถนนรังสิต-นครนายก, ตำบลบึงสนั่น, อำเภอธัญบุรี, จังหวัดปทุมธานี 12110 ประเทศไทย

Call now for request a quotation of your pallet woods at
Hotline : +66 98-222-8898
Mobile : +66 86-376-7654, +66 81-353-9040
Landline : +662-905-9077-8,
Facsimile : +662-905-8079
Email : kornrada@gmail.com
Facebook : kornrada.2003
Line : kornrada2003
Factory Location : 34/38 Moo 4, Rangsit-Nakorn Nayok Road, Bueng Sanan, Thanyaburi, Pathum Thani, 12110 THAILAND

Call Now Button